Posts

Hello world!

发布于 2016-10-12

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!


a

发布于 5 天前

  ငါသည်သင်တို့ကိုငါ့ကိုချစ်ကိုသိရ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဘာကြောင့်ဒါနာခံမှုရှိသော   (我知道你爱我,不然为什么那么听话)   ខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកថាខ្ញុំសាញ់អ្នក (我想告诉你我爱你)   ငါသည်သင်တို့ကို လက်လွတ (我想念你)   သင်တစ်ဦးသည်မိုက်သောသူဟက်တာဟက်တာဟက်တာရှိပါတယ် (哈哈哈你是个傻瓜)   ohh (留在我身边)


1

发布于 7 天前

  CPU:锐龙7 2700X 内存: 芝奇 幻光戟 DDR4 3200Mhz 16G(8*2) 主板: 华硕 Prime X470-Pro SSD: 浦科特 M9PeG 512G (带散热) HDD: 西部数据 黑盘 2TB SATA6Gb/s 7200rpm64M 显示器: 宏碁 掠夺者 XB271HU 显卡: 七彩虹(Colorful)iGame GeForce RTX 2080 Ti Advanced OC  GDDR6 11G电竞游戏显卡 机箱: 追风者 515ETG曜石黑 电源: 美商海盗船 rm650x 加速器: 英特尔(Intel)16G傲腾(Optane Memory) 系统加速器  


表姐0.5攻略

发布于 2018-08-23

(以下对话因为是英文版,我的翻译和游戏机翻可能不完全一致,但是意思应该是一样的。对话请选择正常人类的选项,那些淫荡的选项就不要尝试了。游戏剧情顺序不必完全按下面的攻略,我是为了先开0.5的新剧情,你也可以优先表姐线,先完成表姐那边的剧情) 第一天 游戏序章起名字 敲门 打招呼 你好,表姐住在这么? 进入公寓 关门 很棒的沙发 看海报 表姐,这海报上面的人是你么? 好主意 洗澡 感谢她为你做的三明治 询问关于大学的事 赞美 你变得如此漂亮 结束对话 睡觉 闭上眼睛 做梦,噩梦 起床穿衣服 第二天 AM8:00表姐卧室 睡得很好 询问 你在锻炼身体么?那本书名是什么?我会给你弄到那本书。 询问 附近有商店么? 询问 哪能找到一份工作? 询问 对于亲戚之间SEX你有什么看法?真的? 离开 AM9:00浴室 开门 (开启分支任务) AM11:00 表姐上班,顺便给你个任务,让你接待客人,她的朋友 你朋友是辣妹么?你看起来真靓丽!祝你过得愉快。 洗个澡去城镇 大学 敲门 开门 进入 坐下 询问 如何才能就读这所大学? 询问 需要多高的智力水平? 询问 如何提高智力等级? 询问 最近的图书馆在哪? 去城镇 AM12:00 图书馆 开门进入 接近 我想提高我的才智。 我刚从一个小镇来到这。 你不必这么说。 堪培拉(Canberra) 询问 哪种书有助于增进知识? …


FreeStyle

发布于 2018-04-21

[plyr poster=”https://storage-1251170857.cosgz.myqcloud.com/5366d0160924ab181b729ed03cfae6cd7a890bf4.jpg”]https://storage-1251170857.cosgz.myqcloud.com/bandicam%202018-04-21%2020-08-02-871.mp4[/plyr]


申请Let’s Encrypt免费SSL证书过程教程及常见问题

发布于 2018-02-09

Let’s Encrypt免费SSL证书的出现,也会对传统提供付费SSL证书服务的商家有不小的打击。到目前为止,Let’s Encrypt获得IdenTrust交叉签名,这就是说可以应用且支持包括FireFox、Chrome在内的主流浏览器的兼容和支持,虽然目前是公测阶段,但是也有不少的用户在自有网站项目中正式使用起来。 虽然目前Let’s Encrypt免费SSL证书默认是90天有效期,但是我们也可以到期自动续约,不影响我们的尝试和使用。 第一、安装Let’s Encrypt前的准备工作 根据官方的要求,我们在VPS、服务器上部署Let’s Encrypt免费SSL证书之前,需要系统支持Python2.7以上版本以及支持GIT工具。 这个需要根据我们不同的系统版本进行安装和升级,因为有些服务商提供的版本兼容是完善的,尤其是debian环境兼容性比CentOS好一些。 比如CentOS 6 64位环境不支持GIT,我们还可以参考”Linux CentOS 6 64位系统安装Git工具环境教程”和”9步骤升级CentOS5系统Python版本到2.7″进行安装和升级。 最为 简单的就是Debian环境不支持,可以运行”apt-get -y install git”直接安装支持,如果是CentOS直接运行”yum -y install git-core”支持。 这个具体遇到问题在讨论和搜索解决方案,因为每个环境、商家发行版都可能不同。 我用的环境是centos7,故已此为例。 第二、快速获取Let’s Encrypt免费SSL证书 获取证书和布局还是比较复杂的,Let’s Encrypt肯定是考虑到推广HTTPS的普及型会让用户简单的获取和部署SSL证书,所以可以采用下面简单的一键部署获取证书。 [php]git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt cd letsencrypt ./letsencrypt-auto certonly –standalone –email admin@***.com -d ***.com -d www.***.com[/php] 然后执行上面的脚本,我们需要根据自己的实际站点情况将域名更换成自己需要部署的。 我用的是nginx代理服务器 稍微注意一下:如果nginx在启动的情况下,可能生成不了证书,请关闭nginx,在执行上方脚本。 执行脚本后会出现选项 Agree  或 Cancel 填A 按Enter键即可 第三、Let’s Encrypt免费SSL证书获取与应用 在完成Let’s Encrypt证书的生成之后,我们会在”/etc/letsencrypt/live/***.com/”域名目录下有4个文件就是生成的密钥证书文件。 cert.pem  – Apache服务器端证书 chain.pem  – Apache根证书和中继证书 fullchain.pem  – …